Kalendář

 

Program činnosti ZO v období 126.roku (2019)

datum   činnost  čas  náplň
18.01.2019 Schůze výboru ZO 18:00 Příprava výroční schůze, předání podkladů Revizní a kontrolní komisi
  Pravidelná schůze 17:00 výběr vzorků měli, příprava výroční schůze, promítání
08.2.2019 PŘEDNÁŠKA 17:00 ŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMA : MUDr. Hubač, Ošetřování včelstev během včelařského roku
08.3.2019 Výroční schůze 17:00 Výroční schůze, zpráva o činnosti v roce 2017, schválení plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2018, účast členů nutná
Jarní přeléčení Dle vyhlášky SVS a výsledků vyšetření zimní měli. Léčivo M1
12.4.2019 Pravidelná schůze 19:00

Sestavení objednávky formidolových desek.

Upřesnění informací o konání Okresního chovatelského dne

4.5.2019 Tradiční výlet za přáteli na jejich včelnice a včelíny
17.5.2019 Pravidelná schůze 19:00 Příprava Okresního chov. Dne – stavba stanu (17:00)
11.5.2019 Akce organizovaná OO ČSV Liberec. Místo konání – Liberec – Lidové sady
18.5.2019 Okresní chovatelský den 9:00 zahájení 9.00, téma a přednášející budou upřesněni
14.6.2019 Pravidelná schůze 19:00 Výdej Formidolových desek, sestavení objednávky podzimního léčiva
12.7.2019 Pravidelná schůze 19:00 Výdej Formidolových desek
9.8.2019  Pravidelná schůze 19:00 Odevzdání aktualizované registrace chovatele k hromadnému odeslání do Hradištka.
13.9.2019 Pravidelná schůze 19:00 Odevzdání žádosti na dotaci 1D, upřesnění termínu školení obsluh vyvíječe aerosolu. Nahlášení počtu včelstev k 1.9.2019.
11.10.2019  Pravidelná schůze  19:00 Rozdělení podzimního léčiva, informace z Aktivu zástupců ZO a OO Libereckého kraje . Stanovení termínů pro ošetření včelstev aerosolem
22.11.2019 Pravidelná schůze  17:00 VÝPLATA DOTACE 1 D – ÚČAST NUTNÁ !! Výdej kompresorů, léčiva, vyvíječů aerosolu a příslušenství
13.12.2019 Pravidelná schůze  17:00 Vánoční posezení s občerstvením
17.1.2020 Pravidelná schůze  17:00 Výběr vzorků měli