Kalendář

  Program činnosti ZO v období 128.roku (2020)
  datum činnost zimní letní čas začátek náplň vedoucí
  17.1.2020 Pravidelná schůze   18:00 výběr vzorků měli Mikule
  Schůze výboru ZO   19:00 Příprava výroční schůze, předání podkladů Revizní a kontrolní komisi Rybář, Skořepa, Stará
  7.2.2020 Přednáška   17:00 PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMA : Andrea Novotná, Získání, zpracování a využití včelích produktů Friedrichová
  14.2.2020 Pravidelná schůze   18:00 Příprava výroční schůze  
  13.3.2020 Výroční schůze   18:00 Výroční schůze, zpráva o činnosti v roce 2019, schválení plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2020, účast členů nutná  
    Jarní přeléčení     Dle vyhlášky SVS a výsledků vyšetření zimní měli. Léčivo M1 důvěrníci
  17.04.2020 Pravidelná schůze   19:00 Sestavení objednávky Formidolových desek Upřesnění informací o konání Okresního chovatelského dne Mikule, Rybář
  25.04.2020 Výlet     Dle aktuálních možností bude upřesněno Rybář
  02.05.2020 Výlet     Dle aktuálních možností bude upřesněno Rybář
  09.05.2020 Okresní chovatelský den   08:30 zahájení 9.00, téma a přednášející budou upřesněni  
  15.05.2020 Pravidelná schůze   19:00 Program dle zájmu a možností – bude upřesněno Rybář
  12.06.2020 Pravidelná schůze   19:00 Výdej Formidolových desek, sestavení objednávky podzimního léčiva Mikule
  10.07.2020 Pravidelná schůze   19:00 Výdej Formidolových desek Mikule
  14.08.2020 Pravidelná schůze   19:00 Odevzdání aktualizované registrace chovatele k hromadnému odeslání do Hradištka. jednatel
  11.09.2020 Pravidelná schůze   19:00 Odevzdání žádosti na dotaci 1D, upřesnění termínu školení obsluh vyvíječe aerosolu, aktualizace sítě úsekových důvěrníků a jejich okrsků. Nahlášení počtu všech včelstev k 1.9.2020 jednatel
  19.09.2020 Kytky Studenec     Kuřík  
  09.10.2020 Pravidelná schůze   19:00 Rozdělení podzimního léčiva, informace z Aktivu zástupců ZO a OO Libereckého kraje Stanovení termínů pro ošetření včelstev aerosolem Mikule, Rybář
    Pracovní činnost     Příprava na zimu – více informací 11.10.2020  
  20.11.2020 Pravidelná schůze   18:00 VÝPLATA DOTACE 1 D – ÚČAST NUTNÁ !! Výdej kompresorů, léčiva, vyvíječů aerosolu a příslušenství Stará, Mikule
  11.12.2020 Pravidelná schůze   18:00 Vánoční posezení s občerstvením  
  14.01.2021 Pravidelná schůze   18:00 Výběr vzorků měli Mikule
  OSTATNÍ ČINNOSTI
  datum činnost   začátek náplň vedoucí
  únor 2020 Aktiv zástupců OO a KVS v Nasavrkách     Setkání zástupců OO s inspektory KVS s projednáním témat nákazové situace, úhynů, metodiky léčení, nových léčivých přípravků, opatření SVS apod… Skořepa
    Schůze OO Semily     Schůze vedení základních organizací Semilského okresu Rybář
  Jarní přeléčení     Dle vyhlášky SVS a výsledků vyšetření zimní měli. Léčivo M1 důvěrníci
  duben, květen 2020 Brigáda     Úklid, hrabání staré trávy, údržba areálu dle počasí – bude upřesněno Rybář
  září 2020 Aktiv zástupců ZO a OO Libereckého kraje     Setkání zástupců ZO a OO s členy RV ČSV, zástupcem Libereckého kraje a krajské veterinární správy – informace o nákazové situaci, podporách včelařství a dění ve svazu Rybář
  říjen 2020 Pracovní činnost     Zajištění údržby kompresorů pro vyvíječe aerosolu, zajištění acetonu, kontrola kompletnosti výbavy, úklid pracovny Mikule
             
             
  KALENDÁŘ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
  TERMÍN do POVINNOST VČELAŘE CO MUSÍ CHOVATEL UDĚLAT
  17.1.2020 (17.1.2020) odevzdat vzorek měli Odevzdat min. 4 týdenní vzorek měli, která je vysušená, bez mrtvých včel a zabalena v prodyšném pevném obalu. Pokud chce chovatel vyšetřit vzorek na mor včelího plodu, dodá další vzorek pro takové vyšetření 1/
  1.9.2020 odevzdat aktualizovanou registraci chovatele ČMSCH do Hradištka Povinný úkon platný každoročně – chovatel musí potvrdit aktualizovaný formulář a odeslat do ústřední evidence chovatelů. Kopii registrace odevzdat jednateli ZO. Je možné využít hromadného zaslání registrací za celou ZO.
  DO 15.9.2020 odevzdat žádost o dotaci 1 D, vyplněný statistický výkaz a případně plnou moc Odevzdat jednateli vyplněnou žádost o dotaci 1 D, statistický výkaz a případně plnou moc k převzetí dotace, pokud včelař ví, že bude mít problém se dostavit pro výplatu dotace
  DO 15.9.2020 Nahlásit skutečný počet včelstev a stanovišť k 1.9. jednatelovi za účelem aktualizace CIS Nahlásí všichni chovatelé i ti, kteří nežádají o dotaci. POZOR hlásí se všechna včelstva i ta, na která není uplatňována dotace 1D. Postačí kopie aktualizované registrace k 1.9. pro ČMSCH.
  1. říjnový týden vložit očištětné podložky do úlů a zhájit léčení proti varoáze Povinnost daná aktuální Metodikou kontroly zdraví zvířat, konkrétní termín a rozsah bude včas sdělen dle platné metodiky a nákazové situace
  20.11.2020 dostavit se pro výplatu dotace 1D Převzít si na schůzi ZO částku dotace 1 D. Nevyzvednutí dotace je důvodem pro její vrácení zpět.
             
             
1/ Jedná se o úkon hrazený chovatelem (kód Ex) vyšetření na Mor včelího plodu ExM 110
POVINNĚ jeden směsný vzorek maximálně od 25 včelstev, minimálně 1 x ročně na stanovišti
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo katastr obce
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
POZOR došlo ke zpřísnění – dříve se toto vyšetření týkalo jen včelstev přemísťovaných mimo území kraje.
Cena se pohybuje kolem 450,- Kč za vzorek