Kalendář

 

Program činnosti ZO v období 126.roku (2018)

datum   činnost  čas  náplň
19.1.2018 Schůze výboru ZO 16:00 Příprava výroční schůze, předání podkladů Revizní a kontrolní komisi
  Pravidelná schůze 17:00 výběr vzorků měli, příprava výroční schůze, promítání
09.2.2018 Pravidelná schůze 17:00 Příprava výroční schůze, projednání organizace výroční schůze, úkoly k zajištění průběhu členské schůze
09.3.2018 Výroční schůze 17:00 Výroční schůze, zpráva o činnosti v roce 2017, schválení plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2018, účast členů nutná
Jarní přeléčení Dle vyhlášky SVS a výsledků vyšetření zimní měli. Léčivo M1
13.4.2018 Pravidelná schůze 19:00

Sestavení objednávky formidolových desek.

Upřesnění informací o konání Okresního chovatelského dne

5.5.2018 Tradiční výlet za přáteli na jejich včelnice a včelíny Trasa : Zelená Háj – Tuháň – Bezděčín – Nové Dvory – Friedrichovi, po výletě společné posezení
11.5.2018 Pravidelná schůze 19:00 Příprava Okresního chov. Dne – stavba stanu (17:00)
12.5.2018  Krajský den včely Akce organizována OO ČSV Liberec. O programu a místu konání budou členové informování na jedné z jarních schůzí. 
19.5.2018 Okresní chovatelský den 9:00

9.00 přednáška – Racionalizace chovu včel + přelarvování

12.00 přednáška – Pavel Drozd – Kvalita včelího vosku

8.6.2018 Pravidelná schůze 19:00 Výdej Formidolových desek, sestavení objednávky podzimního léčiva
13.7.2018 Pravidelná schůze 19:00 Výdej Formidolových desek
10.8.2018  Pravidelná schůze 19:00 Odevzdání aktualizované registrace chovatele k hromadnému odeslání do Hradištka.
14.9.2018 Pravidelná schůze 19:00 Odevzdání žádosti na dotaci 1D, upřesnění termínu školení obsluh vyvíječe aerosolu. Nahlášení počtu včelstev k 1.9.2018.
12.10.2018  Pravidelná schůze  19:00 Rozdělení podzimního léčiva, informace z Aktivu zástupců ZO a OO Libereckého kraje . Stanovení termínů pro ošetření včelstev aerosolem
23.11.2018 Pravidelná schůze  17:00 VÝPLATA DOTACE 1 D – ÚČAST NUTNÁ !! Výdej kompresorů, léčiva, vyvíječů aerosolu a příslušenství
14.12.2018 Pravidelná schůze  17:00 Vánoční posezení s občerstvením
18.1.2019 Pravidelná schůze  17:00 Výběr vzorků měli