8.3.2019 – 17:00 hod. Výroční schůze, zpráva o činnosti v roce 2018, schválení plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2019, účast členů nutná

Označeno v Nezařazené

ohodnocení činnosti ZO předsedníctvem ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

Spolkové činnosti naší ZO si všimli i představitelé Českého svazu včelařů a ocenili Vaší dlouhodobě velmi dobře hodnocenou činnost nejvyšším ocenením. 

 

PRV

čestné uznání PRV

 

odůvodnění udělení uznání. 

Všem aktivním členům děkujeme. Bez Vás by to nešlo. 

Za vedení ZO – Rybář Jiří-

 

Označeno v Nezařazené