Termín příští schůze: 10.2.2022 – 18:00

Výroční schůze, zpráva o činnosti v roce 2022, schválení plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2023, účast členů nutná

Vedoucí: Nosek, Damašek

Označeno v Nezařazené