ohodnocení činnosti ZO předsedníctvem ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ

Spolkové činnosti naší ZO si všimli i představitelé Českého svazu včelařů a ocenili Vaší dlouhodobě velmi dobře hodnocenou činnost nejvyšším ocenením. 

 

PRV

čestné uznání PRV

 

odůvodnění udělení uznání. 

Všem aktivním členům děkujeme. Bez Vás by to nešlo. 

Za vedení ZO – Rybář Jiří-

 

Označeno v Nezařazené